t f l s r
^

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to koncepcja zakładająca, że firma w swoim funkcjonowaniu dba o środowisko – dzięki wdrażaniu rozwiązań ekologicznych, o interes społeczny – dzięki realizacji działań, przynoszących profit społeczeństwu, o otoczenie wewnętrzne – dzięki inwestycji w zasoby ludzkie i troszczeniu się o pracowników oraz o otoczenie zewnętrzne – dzięki nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych kontaktów z różnymi grupami interesariuszy.

Strategia CSR stanowi podstawę zarządzania organizacją, określa ład organizacyjny i kluczowe wyzwania zrównoważonego rozwoju. Przyczynia się do oszczędności w prowadzeniu biznesu bez uszczerbku na wartości firmy dla akcjonariuszy i interesariuszy, a wręcz przeciwnie. Pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy, przedsiębiorcy, pracowników. Stanowi podstawowe ogniwo współtworzące kulturę organizacyjną, jeśli tylko w proces powstawania i wdrażania strategii angażujemy pracowników na różnych poziomach organizacji.

Praktykujemy zastosowanie metodyki tworzenia strategii w działaniu (Strategy in Action) z wykorzystaniem innowacyjnych podejść, metod i technik. Czynimy to dzięki odniesieniu strategii CSR do gospodarki, wiedzy, emocji i twórczości, do koncepcji nowej pracy, do koncepcji organizacji uczącej się. Nieustannie poszukujemy nowych pól dla realizacji CSR, nowych sposobów przekładania CSR na korzyści dla firm, szukamy nowych sposobów angażowania interesariuszy CSR. Z badań nad tworzeniem i realizacją strategii wynika, że wiele z nich zawodzi w procesie wdrażania. Jedną z odpowiedzi na ten problem jest tworzenie strategii w działaniu. Wymaga to innego typu podejścia i innego typu zaangażowania, daje jednak sporo dodatkowych korzyści.


Możesz liczyć na nasze profesjonalne wsparcie, bo:
 • Integrujemy wizję i misję firmy z wartościami społecznej odpowiedzialności
 • Wspomagamy w weryfikacji ładu organizacyjnego
 • Przeprowadzamy niezbędne i rozwojowe badania i analizy
 • Definiujemy kierunki działań w sześciu kluczowych obszarach, zgodnie z normą ISO 26000
 • Określamy cele strategiczne i operacyjne oraz priorytetowe obszary działań i zadania
 • Określamy docelowe, priorytetowe inicjatywy i programy
 • Opracowujemy procesy i pełną dokumentację
 • Współtworzymy kodeksy i karty etyczne
 • Szyjemy na miarę szkolenia specjalistyczne, oparte na nauce przez doświadczenie, podczas kreatywnej pracy zespołowej
 • Dokonujemy identyfikacji interesariuszy, ich potrzeb i oczekiwań i priorytetów współpracy
 • Prowadzimy konsultacje społeczne
 • Opracowujemy programy społeczne angażujące interesariuszy
 • Prowadzimy wspierającą i angażującą komunikację wewnętrzną
 • Wzmacniamy i modelujemy dialog z interesariuszami m.in. wg. standardów AA 1000
 • Opracowujemy i realizujemy system monitorowania oraz systemu kluczowych wskaźników dla poszczególnych celów operacyjnych
 • Prowadzimy raportowanie wyników prowadzonych działań CSR m.in. wg. wskaźników GRI
Nadajemy nowe znaczenia!

Podziel się

Twitter Facebook Del.icio.us Digg LinkedIn StumbleUpon
Font Resize