t f l s r
^

Employer & Personal Branding

 

Employer Branding to budowanie wizerunku pracodawcy, czyli specjalistyczne działania firmy mające na celu budowanie jej wizerunku “pracodawcy z wyboru”. Dla nas nie ma jednak wizerunku dobrego pracodawcy bez wizerunku dobrych pracowników. Postrzeganie osoby jako marki – przy pomocy starannie dobranych narzędzi, buduje zarówno określony wizerunek jednostki i zarządza podejmowanymi przez nią działaniami, jak i tym bardziej umacnia markę pracodawcy, który wspiera i rozwija swoje talenty również w szerszym kontekście, dla dobra społecznego.

Personal Branding, czyli zarządzanie wizerunkiem osoby działającej wszędzie tam, gdzie odnoszone sukcesy, właściwie opowiedziane, budują pozycję osoby i zwiększają jej wartość, a tym samym promieniują na swojego pracodawcę. Jest dla tych, którzy racjonalnie planują swoją karierę, a zwłaszcza rozwój zawodowy i osobisty i zwracają uwagę na sprawne ugruntowanie swojej pozycji dzięki społecznemu zaangażowaniu i wsparciu eksperckiemu w tym zakresie. To nie on mówi o sobie, to o nim mówią jego działania i o nim się mówi. To doradztwo oparte na zaufaniu, ale także na intuicji, wiedzy i doświadczeniu najlepszych, sprawdzonych specjalistów w tym zakresie.


Możesz liczyć na nasze profesjonalne wsparcie, bo:
  • Identyfikujemy postawy, zasoby i potrzeby organizacji,  jej pracowników, otoczenia
  • Kreujemy pomysły na umacnianie wizerunku pracodawcy i pracownika (potencjalnego, aktualnego)
  • Budujemy struktury, procesy, dokumentację przedsięwzięcia
  • Wspieramy komunikację wewnętrzną w organizacji i poza nią
  • Rekomendujemy odpowiednich partnerów społecznych do podejmowania celowych wyzwań społecznie użytecznych
  • Opracowujemy i przeprowadzamy dedykowane szkolenia, warsztaty, treningi
  • Monitorujemy i ewaluujemy efektywność podejmowanych działań
  • Zarządzamy wspólnie wypracowanym programem
  • Zarządzamy kompetencjami zarówno pracowników jak i beneficjentów ich pomocy
  • Doradzamy na każdym etapie, w każdym momencie, każdemu, kto pragnie łączyć życie zawodowe i społeczne, osiągając wielowymiarowe korzyści
Nadajemy nowe znaczenia!

Podziel się

Twitter Facebook Del.icio.us Digg LinkedIn StumbleUpon
Font Resize