t f l s r
^

Ekspert


 
Kluczową korzyścią, jaką daje wolontariat pracownikom jest satysfakcja, że pomagają potrzebującym korzystając ze wsparcia pracodawcy, a zaraz potem możliwość poznania siebie i swoich kolegów z pracy. Preferują projekty, na które mają wpływ. Izabela Dyakowska, Raport z I Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego (2008).
Izabela Dyakowska
Ekspert wolontariatu pracowniczego, społecznego zaangażowania pracodawców & CSR. Z doświadczeniem w III sektorze od 1997 roku w budowaniu i wdrażaniu rozwojowych programów społecznych dla wolontariatu w Polsce, dedykowanych organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym oraz przedsiębiorcom korporacyjnym.
Ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy HR, PR, komunikacji oraz wsparcia społecznego, przedsiębiorczości społecznej, partycypacji społecznej, partnerskiej współpracy i synergii rozproszonych działań prospołecznych.

Członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Właścicielka firmy konsultingowej bGOOD Consulting wspomagającej – w najlepszych praktykach społecznego zaangażowania i CSR – ludzi, firmy, instytucje, organizacje.
Prezes Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego propagującej i rozwijającej najlepsze praktyki wolontariatu pracowniczego i CSR.

Ekspert w Mazowieckim Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w Zespole ds. Wolontariatu w Polsce przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w projektach CSR dla PKPP Lewiatan. Wykładowca m.in. w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie, w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Członkini kapituł: Konkursu „Dobroczyńca Roku”, Konkursu „Dobroczyńca Powiatu Grójeckiego”, konkursów wewnętrznych w korporacjach tj.: Telekomunikacja Polska, Cadbury Wedel, Polska Telefonia Cyfrowa.

Konsultantka wolontariackich programów, projektów i akcji korporacyjnych m.in. dla Citi Handlowy, Telekomunikacji Polskiej, AVIVA, Provident, ING Bank Śląski, RWE, Żywiec, Kredyt Bank i Warta, GSK, Euroscript. Pomysłodawczyni i konsultantka kompleksowego i uznanego programu wolontariatu pracowniczego w PTC. Partnerka programowa i koordynatorka wolontariatu pracowniczego m.in. w firmie Siemens.

Certyfikowana trenerka organizacji pozarządowych i biznesu w obszarze zarządzania wolontariatem i społecznym zaangażowaniem, w tym rozwojem jednostek, zespołów pracowniczych, pracodawców, środowisk lokalnych w sytuacjach pomagania. Autorka wielu tematycznych autorskich szkoleń, warsztatów, wykładów dla przedstawicieli kilkuset organizacji pozarządowych, przedsięborstw i instytucji publicznych.

Współtwórczyni pierwszego i wiodącego w Polsce programu propagującego wolontariat pracowniczy „Wolontariat biznesu”, realizowanego od 2002 roku przy Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w partnerstwie na przestrzeni lat z firmami: Citi Handlowy, Telekomunikacja Polska, AVIVA, Provident, Cadbury Wedel, Kredyt Bank i Warta, RWE.

Inicjatorka i współautorka wydarzeń specjalnych m.in. I Ogólnopolskich Badań o Wolontariacie Pracowniczym (2008), Ogólnopolskiej Konferencji o Wolontariacie Pracowniczym (od 2006r). W tym eventów edukacyjnych, promujących wolontariat pracowniczy i społeczne zaangażownie, debat i paneli dyskusyjnych, konkursów, aukcji, projektów stypendialnych.

Autorka, współautorka, ekspert publikacji tematycznych m.in.:

  • 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009
  • Zyskują wszyscy, W: Przewodnik po dobrych pomysłach, Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat”, Warszawa, 2009
  • Budowa i rozwój zespołów pracowniczych poprzez wolontariat, Wyd. Centrum Wolontariatu, Warszawa, 2008
  • Raport z I Ogólnopolskch Badań Wolontariatu Pracowniczego, Wyd. Centrum Wolontariatu, Warszawa, 2008
  • Wolontariat pracowniczy – nowa jakość zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, Wyd. Centrum Wolontariatu, Warszawa, 2008
Współtwórczyni i ekspert programów wdrażających wolontariat w instytucjach publicznych tj.: “Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej (OPS)” oraz “Wolontariat w szkole”, “Wolontariat w szpitalu”, “Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy”.

 

Polecamy

 

Podziel się

Twitter Facebook Del.icio.us Digg LinkedIn StumbleUpon
Font Resize