t f l s r
^

Paradygmaty bGOOD

Wszystko na świecie ma swój cel, dla każdej choroby istnieje ziele, które je leczy i każdy człowiek ma misję do spełnienia. To jest indiańska teoria życia. Christine Quintasket, Indianka narodu Salish, z rezerwatu Colville (1888 – 1936)

 

Paradygmaty wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego i społecznego zaangażowania pracodawców to zbiór przekonań, nastawień, przeświadczeń podzielanych przez bGOOD Consulting uprawiającego tą dyscyplinę zgodnie z kilkunastoletnim doświadczeniem, mając wgląd w zjawisko z wielu perspektyw.


Paradygmaty wolontariatu pracowniczego i społecznego zaangażowania, wg. bGOOD Consulting:

Dobrowolność w wolontariacie gwarantuje, że cel nie uświęca środków. A mimo to świat idzie w kierunku obligatoryjnego wdrażania wolontariatu w środowisku nauki czy pracy.

 

Nasza świadomość własnej motywacji wewnętrznej do społecznego zaangażowania pojawia się w różnych jego momentach. Stanowi o jego efektywności i naszej dojrzałości i pełnej satysfakcji nie tylko z wykonanego zadania, ale przede wszystkim z procesu w jakim byliśmy dzięki innym, dla innych, z innymi.

 

Społeczne zaangażowanie wynika z potrzeb indywidualnych i organizacyjnch. Nie ma jednych bez drugich.

 

Społeczne zaangażowanie jest wyzwaniem i priorytetem polityki europejskiej, wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju i jakości naszego życia.

 

Wolontariat pracowniczy nowym paradygmatem zarządzania, szansą rozwoju organizacji.

 

Całe szczęście nie ma efektywnych i wiarygodnych metod pomiaru zmiany społecznej spowodowanej wolontariatem. A mimo to jest coraz bardziej doceniana.

 

Wolontariat pracowniczy i społeczne zaangażowanie pracodawców to papierek lakmusowy ich CSR, partycypacji w zarządzaniu.

 

Rozwój organizacji postępuje proporcjonalnie do wzrostu rozwoju pracowników w sytuacjach pomagania.

 

Wolontariat pracowniczy to innowacyjna strategia podejmowania tradycyjnych wyzwań społecznych.

 

Wolontariat (pracowniczy) jest unikatowym narzędziem dialogu społecznego, ponad wszelkimi podziałami.

 

Wartości etyczne są szansą i bazą dla biznesu, a techniki społecznego zaangażowania stanowią ich urealnienie i ugruntowanie.

 

Uniwersalne zasady moralne (jeśli takie istnieją) potrzebują lokalnych standardów etycznych, które są wyrażane w dobrych relacjach społecznych, nieodpłatnych.

 

 

Podziel się

Twitter Facebook Del.icio.us Digg LinkedIn StumbleUpon
Font Resize