t f l s r
^

Programy społeczne

 

Programy społeczne odzwierciedlają wybrane kluczowe obszary zaangażowania społecznego firmy. Dzięki nim firmy mogą jednocześnie realizować swoje cele biznesowe, społeczne i środowiskowe. To społeczne programy umacniają kulturę organizacyjną opartą na wartościach uwiarygadnianych i urzeczywistnionych w dobroczynnym działaniu, a towarzyszące im często wewnętrznie czy zewnętrzne kampanie społeczne umacniają pozytywny wizerunek, prestiż dobrego i odpowiedzialnego społecznie pracodawcy, partnera, klienta, czy dostawcy. Najważniejsze jest to, że potrzeby i zasoby biznesu i jego ludzi odpowiadają potrzebom społecznym.


Możesz liczyć na nasze profesjonalne wsparcie, bo:
 • Budujemy dedykowany model programu społecznego
 • Identyfikujemy zasoby i potrzeby organizacji, jej pracowników, otoczenia
 • Kreujemy pomysły na działania społeczne
 • Budujemy struktury, procesy, dokumentację przedsięwzięcia
 • Wdrażamy dedykowane modele wolontariatu
 • Wspieramy komunikację wewnętrzną przedsięwzięcia
 • Rekomendujemy odpowiednich partnerów społecznych
 • Opracowujemy i przeprowadzamy dedykowane szkolenia, warsztaty, treningi
 • Wdrażamy rozwiązania oparte np. na dotacjach, stypendiach, konkursach, aukcjach
 • Uczymy przez doświadczenie, na bazie gier i zabaw, autorskich projektów
 • Monitorujemy i ewaluujemy program społeczny
 • Projektujemy i realizujemykomplementarną wizualizację programu
 • Zarządzamy we współpracy wypracowanym programem
 • Rekomendujemy na zewnątrz przedsięwzięcie społecznie użyteczne
Nadajemy nowe znaczenia!

Podziel się

Twitter Facebook Del.icio.us Digg LinkedIn StumbleUpon
Font Resize