t f l s r
^

Społeczne zaangażowanie biznesu (CCI)

 

Społeczne zaangażowanie biznesu, pracodawców to długoterminowa strategia działania prospołecznego firmy, która może być zwrócona w wielu kierunkach. Może wspierać dążenia do budowania dobrych relacji z otoczeniem społecznym lub do poprawy wizerunku firmy. W tym ujęciu zarządzanie strategią koncentruje się wokół jej funkcji public relations, realizowanej m.in. poprzez promocję działań, komunikację zewnętrzną i wewnętrzną. Strategia może być zorientowana na zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resources Management – HR), a wtedy jej celem jest szczególne dążenie do osiągnięcia celów firmy przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb rozwoju pracowników, pozyskiwania i utrzymywania dobrych pracowników oraz oddziaływania na ich system motywacyjny. Strategia jako przykład marketingu społecznie zaangażowanego (Cause Related Marketing – CRM) może realizować jednocześnie cele marketingowe i cele społeczne. Chodzi tu o taką działalność komercyjną firmy, która umożliwia wykreowanie produktu lub usługi firmy, przynosząc równocześnie korzyść wspieranej sprawie lub organizacji społecznej. Umiejętne zarządzanie trzema rodzajami kapitału, na których te podejścia się opierają, czyli kapitałem społecznym, ludzkim i materialnym, gwarantuje sukces takiej koherentnej polityki społecznego zaangażowania firmy i jednocześnie powodzenie danego przedsiębiorstwa.


Możesz liczyć na nasze profesjonalne wsparcie, bo:
 • Rekomendujemy wprowadzenie strategii społecznego zaangażowania (CCI)
 • Konstruujemy i realizujemy badania opinii, postaw oraz zasobów i potrzeb pracowników w firmie i jej otoczenia
 • Na tej podstawie wspólnie budujemy model pilotażowego przedsięwzięcia
 • Przeprowadzamy pilotaż na miarę oczekiwań i możliwości firmy i interesariuszy
 • Opracowujemy i dostosowujemy narzędzia, dokumentację i procesy ich wykorzystania i obiegu
 • Opracowujemy, wspieramy towarzyszącą komunikację inspirującą i angażującą do aktywności społecznej
 • Opracowujemy kodeksy i karty etyczne społecznego zaangażowania
 • Przygotowujemy poradniki i niezbędne instrukcje
 • Rekomendujemy i przygotowujemy do współpracy organizacje i instytucje partnerskie, beneficjenckie
 • Dostarczamy wiele ciekawych i innowacyjnych pomysłów i rozwiązań projektów i wydarzeń towarzyszących
 • Prowadzimy szkolenia wprowadzające i mentorskie, gdzie dzielimy się wieloletnią wiedzą i doświadczeniem z managerami w firmie
 • Prowadzimy szkolenia specjalistyczne, tematyczne
 • Opracowujemy gry i programy edukacyjne
 • Analizujemy efekty ilościowe i jakościowe
 • Dostarczamy wnioski i rekomendacje
 • Udzielamy profesjonalnych konsultacji, bieżącego mentoringu
 • Przygotowujemy kompleksową wizualizację graficzną
 • Rekomendujemy na zewnątrz najlepsze praktyki
Nadajemy nowe znaczenia!

Podziel się

Twitter Facebook Del.icio.us Digg LinkedIn StumbleUpon
Font Resize