t f l s r
^

Misja i wartości

MISJA

Nadajemy nowe znaczenia.
Pomagamy pomagać i być dobrym każdego dnia!

CELE

 •  Równoważyć korzyści biznesowe ze społecznymi oczekiwaniami oraz z potrzebami i marzeniami indywidualnych osób, w zgodzie z założeniami zrównoważonego rozwoju, opartego na współodpowiedzialności za siebie i innych.
 •  Świadczyć najwyższej jakości kompleksowe usługi przedsiębiorcom, instytucjom publicznym oraz organizacjom pozarządowym w zakresie społecznego zaangażowania i wolontariatu pracowniczego, jako integralnych elementów społecznej odpowiedzialności i strategii rozwoju zasobów ludzkich.
 •  Stwarzać przestrzeń do dialogu, partnerskiej międzysektorowej współpracy i społecznej aktywności dla wspólnego dobra.
 •  Aktywnie uczestniczyć w procesie rozwoju ludzi, zespołów, organizacji i społeczeństwa, podmiotów oraz twórców ważnych i ciekawych spraw.
 •  Pomagać odkrywać i rozwijać najlepszy potencjał człowieka w sytuacjach pomagania.
 •  Stwarzać okazje, krótych chwilowe oddziaływanie ma czasem większą moc od systemowych rozwiązań.
 •  Wdrażać systemowe rozwiązania w trosce o ludzi i ważne chwile.
 •  Być odpowiedzialnym z zaangażowaniem każdego dnia!

WARTOŚCI

 •  Jakość produktów i usług wynikająca z kompetencji, kreatywności, pasji i świadomości ich twórców.
 •  Dojrzałość otwartego i godnego zaufania partnera, szanowanego przez klientów i współpracowników.
 •  Proaktywność w poszukiwaniu innowacyjnych i adekwatnych rozwiązań zarówno dla naszych klientów jak i społeczeństwa.
 •  Wspólny sukces jako źródło radości z tego, co razem stanowimy dla siebie i swojego otoczenia.

 

 

Podziel się

Twitter Facebook Del.icio.us Digg LinkedIn StumbleUpon
Font Resize