t f l s r
^

Wolontariat

 

Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne i świadome świadczenie pomocy czy wsparcia na rzecz beneficjentów organizacji pozarządowych, instytucji publicznych. W Polsce wolontariat reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dla nas wolontariat to profesjonalnie przygotowana i zarządzana współpraca organizacji z wrażliwymi społecznie ludźmi, to wzajemna wymiana, z której korzyści czerpią wszyscy jego uczestnicy adekwatnie do swoich możliwości i potrzeb, w tym lokalne społeczności.

Współpraca z wolontariuszami to inwestycja, w której dla osiągnięcia wspólnego celu obie współpracujące ze sobą strony angażują swoje najcenniejsze zasoby takie jak wiedza, doświadczenie, kompetencje, czas. Obie strony z inwestycji tej wychodzą bogatsze. Osiągają postawione sobie cele, odczuwają satysfakcję z pomocy na rzecz innych, zdobywają nowe doświadczenia, umiejętności, kontakty, wnoszą swój unikalny wkład w budowanie społeczności lokalnych,  odpowiedzialnego społeczeństwa. Wymaga to jednak wypracowania efektywnego modelu zarządzania wolontariatem.

Możesz liczyć na nasze profesjonalne wsparcie, bo:
 • prowadzimy badania i analizy zasobów i potrzeb organizacji i jej pracowników oraz beneficjentów i organizacji partnerskich
 • przygotowujemy organizacje i jej beneficjentów do przyjęcia wolontariuszy
 • wypracowujemy modele funkcjonowania wolontariatu w organizacji
 • wypracujemy procesy i narzędzia do zarządzania programem
 • opracowujemy i wdrażamy strategię rekrutacji wolontariuszy, beneficjentów, partnerów
 • opracowujemy i zarządzamy komunikacją i promocją wolontariatu
 • opracowujemy i prowadzimy szkolenia specjalistyczne z zarządzania wolontariatem
 • przygotowujemy i wdrażamy systemy motywowania i wsparcia wolontariuszy w organizacji
 • opracowujemy i prowadzimy treningi kompetencji społecznych
 • prowadzimy spotkania motywacyjne dla wolontariuszy
 • organizujemy i prowadzimy wyjazdy integracyjne zespołów, grup wolontariuszy i pracowników oraz beneficjentów
 • opracowujemy i prowadzimy kluby wolontariuszy, spotkania z wolontariuszami
 • zapewniamy mentoring dla zarządu, koordynatorów wolontariatu w organizacji
 • doradzamy w zakresie aspektów prawnych wolontariatu w organizacji, instytucji publicznej
 • organizujemy i uczestniczymy w wewnętrznych wydarzeniach towarzyszących tj. Dzień Wolontariusza
 • organizujemy i uczestniczymy jako eksperci w wydarzeniach zewnętrznych propagujących wolontariat tj. wykłady, zajęcia lekcyjne, debaty, konferencje
 • mierzymy efektywność wolontariatu w organizacji
 • opracowujemy raporty i rekomendacje
 • przygotowujemy wizualizację graficzną programu
 • konsultujemy prace magisterskie, doktoranckie, konspekty zajęć lekcyjnych i szkoleń
Nadajemy nowe znaczenia!

Podziel się

Twitter Facebook Del.icio.us Digg LinkedIn StumbleUpon
Font Resize